Hvordan bliver du STU-elev i Boserup

Visitationen til STU uddannelsen sker gennem UU-Vejlederen i din kommune og UU-Roskilde efter lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Hvert år er der et opfølgningsmøde, hvor UU-vejlederen og evt. andre implicerede parter er med til at vurdere dit uddannelsesforløb, og om der er noget, der skal justeres. I forbindelse med dette møde udarbejder skolen en opfølgningsrapport.

Ved afslutningen af den 3-årige STU uddannelse modtager du et kvalifikationsbevis, som udstedes i samarbejde med UU-centret fra den kommune du kommer fra og skolen.